Volymindikatorer för aktiehandel – Vilka finns det?

Volymindikatorer för aktiehandel

Handelsvolym är en viktig parameter för teknisk forskning eftersom den hjälper handlare att bekräfta eller motbevisa prissignaler. När ett stort antal aktier handlas indikerar det en stark kursrörelse i framtiden. Det är därför de flesta handlare använder volymindikatorer tillsammans med andra mätvärden för att avslöja kommande förändringar på marknaden och förstå styrkan bakom sådana rörelser.

Den här bloggen tar dig igenom viktiga volymindikatorer som används på aktiemarknaden. Fortsätt läsa till slutet för att veta allt om volymindikatorer.

Vad är volym på aktiemarknaden och dess betydelse?

Handelsvolym är det totala antalet aktier som handlas för något värdepapper. Enkelt uttryckt är dessa det totala antalet värdepapper som alla investerare har köpt eller sålt under en given period. Volym är en av de viktigaste indikatorerna som gör det möjligt för experter att fastställa ett värdepappers likviditet under en given tidsperiod.

Volymindikatorer används för att bestämma likviditet i aktier, terminer, obligationer och optioner. Volymindikatordiagram kan analyseras på tim-, månads-, dag-, vecko- eller årsbasis.

Vilka är de vanliga volymindikatorerna?

På balansvolym (OBV)

Detta är en enkel volymindikator som hjälper till att förutsäga aktiekurser med förändringar på marknaden. On Balance Volume utvecklades av Joe Granville och var den första indikatorn för att mäta både positiva och negativa volymflöden. Denna indikator anser att det finns en korrelation mellan priset och volymen på alla aktier.

OBV-indikatorn studerar det kumulativa köp- och säljtrycket för aktier. Volymer på upp-dagar läggs till, medan volymer på ned-dagar subtraheras för att bilda ett kumulativt värde.

Om stängningskursen för en aktie är högre än gårdagens kurs, kommer dagens volym att läggas till föregående dags OBV-saldo. När stängningskursen en dag är lägre än föregående dags stängningskurs, dras volymen av. Men om slutkurserna på två dagar är lika, får du inte lägga till eller subtrahera dagens volym.

Handlare använder detta mått för att bekräfta pristrender och leta efter tecken på en fortsättning eller vändning av trender. Priset på en aktie och riktningen för dess OBV hjälper till att bekräfta uppåtgående och nedåtgående trender.

Klinger Oscillator

Klinger Oscillator, som utvecklades av Stephen Klinger 1977, tar skillnaderna mellan två exponentiella glidande medelvärden (EMA). Detta är en lite mer komplicerad indikator än OBV eftersom den hjälper till att förutsäga både kortsiktiga och långsiktiga trender och vändningar.

Klinger Oscillator analyserar EMA av både volym och priser på aktier och omvandlar slutresultatet till en oscillator. När en kortare tidsperiod eller kortare EMA har ett större värde än en längre tidsperiod eller längre EMA, tros marknaden stiga.

Å andra sidan, när en längre EMA tenderar att hålla ett högre värde än en kortare EMA, tror handlare att marknaden går nedåt. Denna indikator hjälper till att analysera långsiktiga kapitalflödestrender för vissa säkerheter samtidigt som den är tillräckligt känslig för att mäta kortsiktiga fluktuationer.

Chaikin Money Flow

Marc Chaikin utvecklade Chaikin Money Flow (CMF)-indikatorn för att kombinera pris och volym till en indikator. Den mäter det volymvägda genomsnittet av ackumulering och distribution under en standardperiod på 21 dagar. Denna indikator hjälper till att analysera det dominerande köp- och säljtrycket på marknaden.

Enligt denna indikator, om slutkursen för en aktie är nära sitt höga, dominerar köptrycket marknaden. Å andra sidan, om föregående dags stängningskurs är nära sitt lägsta, kommer säljtrycket att dominera.

Ett CMF-värde över nollstrecket är ett tecken på styrka på marknaden. Medan en negativ CMF eller en linje under noll är ett tecken på svaga marknadssentiment.

Vad är negativa och positiva volymindex?

Finansexperter använder negativt volymindex (NVI) och positivt volymindex (PVI) som tekniska indikatorer för volymanalys. En minskning av handelsvolymen mäts med det negativa volymindexet. Detta index håller reda på volymen av tillgångar för att analysera rollen av smarta pengar som flödar in i den.

Om smarta pengar investeras i en tillgång, kommer dess prisrörelser att backas upp av viktiga fakta och grunder. Utan smarta pengar anser investerare att känslor och andra marknadshändelser driver priserna på tillgångar.

Det negativa volymindexet börjar alltid från 1 000. Om det finns en minskning i volym av tillgångar, överväg att lägga till andelen prisvariation för tillgången för att fastställa dess slutliga negativa volymindex.

Tvärtom används ett positivt volymindex för att mäta positiva förändringar eller ökningar av handelsvolymen under en viss period. För att bestämma en eventuell ökning jämförs dagens handelsvolym med gårdagens. Om finansexperter upptäcker någon ökning av nuvarande handelsvolym, justeras positiv handelsvolym. Dessutom, om handelsvärdet förblir detsamma under ett givet år, kommer dess positiva volymindex inte att förändras.

Enligt denna indikator, när PVI är högt, kommer skaran som följer ”oinformerade” investerare att komma in på marknaden. PVI beräknas mot ett glidande medelvärde på 255 dagar på vecko-, månads- eller kvartalsbasis.

Formel för att beräkna negativt volymindex

När du får veta vad ett negativt volymindex är, låt oss ta en titt på formeln för att beräkna detsamma.

Negativt volymindex (NVI) = NVI föregående dag + ((dagens CP-gårdagens CP)/CP igår)*NVI föregående

Här,

NVI:s föregående= negativa volymindex för föregående dag

CP igår= slutkurs i går

CP idag= dagens slutkurs

Formel för att beräkna positivt volymindex

Här är formeln för att bestämma det positiva volymindexet för en handelsdag.

Positivt volymindex (PVI) = PVI föregående + ((dagens CP-gårdagens CP)/CP igår)PVI föregående.

Här,

 

  • PVI= Positivt volymindex

 

PVI föregående = positivt volymindex för föregående handelsdag.

Dagens CP = slutkurs för aktier idag

Gårdagens CP= slutkurs på aktier igår

Slutord

Volymindikatorer är ett av de viktigaste verktygen som används för teknisk analys av aktier. Det är viktigt att notera att genom att analysera marknadsmönstret med dessa volymindikatorer och prisrörelser kan handlare göra mer exakta förutsägelser av marknadstrender och formulera handelsstrategier. Men om du är ny på dessa verktyg, överväg att ta hjälp av finansiella experter innan du investerar.

Vanliga frågor

Vad är smarta pengar?

Smarta pengar avser de fonder som professionella finansexperter, centralbanker och institutionella investerare förvaltar. Dessa fonder förvaltas av professionella experter som har kunskapen och resurserna för att förstå den volatila marknaden och investera därefter.

Vad är den genomsnittliga volymen i aktier?

Den genomsnittliga volymen eller den genomsnittliga dagliga omsatta volymen är det genomsnittliga antalet aktieaffärer som ägde rum varje dag. För att utvärdera detta behöver du den totala handelsvolymen under en given tid och dividera den summan med antalet dagar.

Vad är en bra genomsnittlig volym i aktier?

Den genomsnittliga volymen av aktier kan variera beroende på enskilda aktier. Du kan välja att övervaka den genomsnittliga volymen av aktier över en tidsperiod som 3 månader eller 6 månader. När du noggrant analyserar detta mönster kommer du att få veta den goda genomsnittliga volymen för en specifik aktie.

Vad är nettovolymindikatorn för aktier?

Nettovolymindikatorn är en teknisk indikator som vi får genom att subtrahera uptickvolymen för en aktie från dess downtickvolym. Experter beräknar ett värdepappers nettovolym under en viss period. Om nettovolymen står att vara negativ är marknaden baisse; annars är det hausse.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också