Varför fluktuerar aktiekurserna?

Varför fluktuerar aktiekurserna?

Om du är ny på aktiemarknaden är det ett viktigt faktum att veta att precis som vädret på Amazon är aktiekurserna aldrig stabila. De kan ändras från tid till annan, och därför måste du bedöma ditt investeringsmål och riskaptit innan du investerar.

Låt oss se varför aktiekurserna fluktuerar och vilka faktorer som orsakar det.

Vad är aktiekursfluktuationer?

Precis som alla andra produkter fluktuerar priserna på aktier baserat på deras efterfrågan och utbud. Under begränsad tillgång stiger priserna på aktier; å andra sidan, när färre investerare är villiga att investera i en aktie, ökar dess utbud, vilket resulterar i ett fall i dess pris.

Vilka faktorer orsakar aktiekursfluktuationer?

Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar aktiekurserna:

Tillgång och efterfrågan

En viktig faktor som påverkar aktiekurserna är deras efterfrågan och utbud. Anledningen till det är att denna marknad fungerar som en auktion.

Om det finns fler köpare jämfört med säljare, stiger en akties pris generellt, vilket underlättar relativt fler affärer. Investerare som tidigare inte hade något intresse av att sälja lockas av den uppåtgående kursrörelsen och slutar med att sälja sina aktier.

Likviditet

Likviditet är också en viktig sak att tänka på när du investerar på aktiemarknaden. Det är den lätthet med vilken en individ kan handla en aktie utan att ådra sig någon värdeförlust.

Om investerare inte kan sälja en aktie lätt utan att förlora i värde, betyder det att de kan fastna med förlusterna i just den aktien. Om investerare märker en nedåtgående trend i en akties handelsvolym kan de sälja dem, vilket resulterar i ett prisfall.

Marknadskänsla

Denna faktor representerar hur en majoritet av investerarna tycker om en viss aktie på marknaden. Det har en direkt effekt på en akties handelsaktivitet och därmed dess pris. Investerare och handlare mäter det i första hand genom att använda trendanalystekniker. De använder också glidande medelvärden, volatilitetsindex etc. för aktieanalys.

Positiva eller negativa nyheter om ett företag

Alla nyheter som rör ett företag, oavsett om de är bra eller dåliga, kan påverka dess aktiekurs. Vanligtvis ger positiv information om ett företag investerare mer förtroende för dess tillväxt och framtida resultat och orsakar därmed en ökning av dess pris.

Å andra sidan kan alla negativa nyheter om en organisation få aktieägarna att tappa förtroendet för företaget. Detta resulterar i sin tur i ett säljtryck på aktien och i slutändan ett fall i aktiens pris.

Undervärdering och övervärdering

Termerna undervärdering och övervärdering uppfattas av investerare när de tror att aktier inte värderas korrekt och deras priser kommer sannolikt att röra sig i riktning mot deras inneboende/verkliga värde.

Investerare brukar säga att ett företags aktie är undervärderad när aktiekursen är lägre än den borde vara, och de förväntar sig en ökning av dess marknadsvärde i framtiden.

Men när individer anser att en viss aktie är övervärderad, anser de att dess pris är högre än det borde vara och förutspår ett fall i dess värde.

Hur hanterar man fluktuerande aktiekurser?

Här är några handelsstrategier som kan hjälpa dig att hantera volatiliteten i aktiekurserna:

Väljar endast kvalitetsaktier

Ett utmärkt sätt att hantera volatilitet på aktiemarknaden är att köpa kvalitetsaktier. Det finns många företag som har solida fundament och har visat stabil tillväxt på lång sikt. Om du gör det kan din aktieportfölj sakta ner för tillfället; men i det långa loppet kommer det att ge skydd åt ditt kapital tillsammans med stabil avkastning.

Köpa lager av god kvalitet under dips

Det finns vissa företag som är ledande inom sina respektive branscher. Med tiden kan deras aktier falla i pris, men efter varje korrigering lyckas de återfå sitt värde. Du bör dra fördel av denna volatilitet och överväga att lägga till sådana aktier i dina portföljer.

Omstrukturering av portföljen under volatila marknadsförhållanden

Du bör använda dig av aktiemarknadens volatilitet och lägga till aktier av mer stabil karaktär till din portfölj och minska exponeringen mot högvolatila aktier. Omstrukturering av portföljen kommer att säkerställa att ditt kapital förblir skyddat när marknaden faller.

Slutord

Volatilitet är en integrerad del av aktiemarknaden. Aktiekurserna ändras varje sekund av varje handelssession, varför det är avgörande för dig att utvärdera en akties prestanda minutiöst innan du investerar i den. Du bör ta hänsyn till flera makro- och mikroekonomiska faktorer innan du påbörjar din investeringsresa.

Vanliga frågor

Hur ofta fluktuerar aktiekurserna?

Aktiekursen avser en akties senaste transaktionsvärde. Det kan ändras när en ny transaktion äger rum mellan en köpare och en säljare. En aktie kan gå igenom miljontals transaktioner per handelssession, vilket får dess pris att fluktuera snabbt.

Är det möjligt att förutsäga aktiekurser?

Det är svårt att förutse aktiekurserna. Detta beror på att det finns flera faktorer som kan påverka ett företags resultat och efterfrågan och utbudet av dess aktier, såsom globala ekonomiska förhållanden, oväntade händelser, sociopolitiska scenarion i ett land, marknadssentiment etc.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

  • Vad är en Aktiesplit och är det Bra eller Dåligt?

  • Vad är en Aktierätt? Komplett Guide

  • Vad är Skillnaden Mellan A och C aktier?

  • Kapitallager: Definition, beräkning, förmåner och begränsningar

  • Kan man Köpa Mindre än en Aktie? Förklarat!

  • Vad Gör att en Aktie Sjunker? Förklarat!