Utländska aktier och internationella marknader

Att investera i utländska aktier och utforska internationella marknader kan ge diversifiering och bredare investeringsmöjligheter. Hitta information om att investera i utländska börser, valutarisker och internationella aktieindex.

Hybridfonder: Betydelse, typer, förmåner, avkastning och beskattning

Hybridfonder: Betydelse, typer, förmåner, avkastning och beskattning

Om du planerar att investera i ett fondsystem som har potential att generera hög avkastning men som har en lägre riskfaktor än aktiefonder, kan hybridfonder vara ett bra alternativ för dig. En hybridfond låter dig investera i olika typer av tillgångar, och på så sätt diversifiera din portfölj och minimera risken. Vad är hybridfonder? Hybridfonder investerar sina tillgångar i en kombination av skuld- och aktiepapper. Fondförvaltare allokerar tillgångarna på ett sådant sätt att balansen mellan tillväxt och inkomst stabiliseras. Avkastningen och kapitaltillväxten för de investerade medlen beror därför på tillgångsslagen i fondens portfölj. Förutom aktier och räntebärande värdepapper investerar hybridfonder…
Läs mer
FAANG Aktier: Betydelse, betydelse och relation till MAMAA

FAANG Aktier: Betydelse, betydelse och relation till MAMAA

USA:s (USA) aktiemarknad är världens största, med över 400 internationellt noterade företag. Under 2017 kallades de fem bästa teknikföretagen på de amerikanska börserna populärt som FAANG. Men snart tog andra teknikjättar över, och namnen på de 5 bästa företagen ändrades baserat på deras börsvärde. Läs vidare för att förstå alla detaljer om FAANG-aktier och hur initialerna gradvis ändrades till MAMAA. Vad är meningen med FAANG? FAANG är en vanlig förkortning på den amerikanska aktiemarknaden. Det representerar initialerna för de fem bästa teknikbaserade företagen i USA. Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google är de fem företag som utgör FAANG. 2013 myntade…
Läs mer
Aktiemarknadsindex: Betydelse, typer och andra detaljer

Aktiemarknadsindex: Betydelse, typer och andra detaljer

När du först börjar lära dig om aktiemarknaderna kommer du dagligen att stöta på flera finansiella termer. Bland dessa termer är ordet "börsindex" av avgörande betydelse eftersom investerare använder det för att spåra det övergripande tillståndet för en sektor eller hela marknaden. Ett aktiemarknadsindex är en viktig indikator för att avgöra investeringsbeslut. Om du är intresserad av att lära dig mer om aktiemarknadsindex och deras typer, fortsätt att läsa den här bloggen. Vad Är ett aktiemarknadsindex? Aktiemarknadsindex är verktyg som indikerar utvecklingen eller förändringarna på en aktiemarknad. Dessa är listor över aktier skapade genom att kategorisera aktier av liknande typ.…
Läs mer
Hur beräknas mäklaravgifter på aktiemarknader internationellt?

Hur beräknas mäklaravgifter på aktiemarknader internationellt?

En aktiehandlare måste betala andra avgifter än köpeskillingen för en aktie. Dessa avgifter kan inkludera säkerhetstransaktionsskatt, GST, serviceskatt, stämpelskatt, transaktionsavgifter, mäklaravgifter, etc. De mest framträdande bland dem är mäklaravgifterna, som måste betalas för de tjänster som tillhandahålls av respektive aktiemäklare. Alla dessa extra avgifter ökar den faktiska kostnaden för att investera i aktier. Därför är det vettigt att välja ett mäklarföretag som tar ut de lägsta avgifterna. Läs igenom de angivna avgifterna för all information om courtage och andra associerade avgifter innan du investerar. Vem är Mäklare? Mäklare eller aktiemäklare är agenter eller finansiella mellanhänder som köper och säljer aktier…
Läs mer