Allt du behöver veta om tillväxtaktier

Allt du behöver veta om tillväxtaktier

Det finns många sätt för en investerare att tjäna vinster på sina investeringar. Ett sådant sätt är genom tillväxtaktier. Om du är en investerare med hög riskaptit och ser fram emot att få enorm avkastning på dina investeringar, kan tillväxtaktier stämma överens med dina finansiella mål helt rätt.

Vad är en tillväxtaktie?

Tillväxtaktier är aktier i sådana företag som förväntas uppvisa betydligt högre tillväxt än den genomsnittliga tillväxttakten i sin bransch. Dessa är vanligtvis företag som visar potentialen att erbjuda en innovativ linje av produkter eller tjänster inom en snar framtid.

Med sitt tillväxtorienterade ledarskap i kombination med det unika med deras produkt har de en stor chans att utnyttja lukrativa marknadsmöjligheter. Om deras produkt når målet, stiger värdet på deras aktier exponentiellt, vilket ökar deras investeringsvärde med flera. Det är så investerare får så hög avkastning på sina investeringar genom tillväxtaktier.

Hur identifierar man tillväxtaktier?

På grund av sådana högriskkurser kopplade till tillväxtaktier är det mycket viktigt att först identifiera en tillväxtaktie som är mest lämpad för dig som investerare. Här är några av stegen som kan vägleda dig att identifiera en lämplig tillväxtaktie:

Steg 1:

För att identifiera tillväxtaktier är det viktigt att först identifiera de revolutionerande trenderna runt omkring dig. Sådana trender har potential att få en enorm inverkan på affärsvärlden och människors liv i allmänhet inom en snar framtid.

För att bättre förstå detta, låt oss ta ett exempel. Baserat på de nuvarande scenarierna är det säkert att säga att elfordon sannolikt kommer att förändra bilindustrins ansikte snart.

Steg 2:

Nu måste du identifiera de branscher som är förknippade med elfordon och ta reda på de företag som sannolikt kommer att dra mest nytta av utvecklingen av elbilar.

Dessa företag är sannolikt sådana företag som planerar att introducera elektroniska fordon eller åstadkomma en enorm förändring inom denna sektor.

Steg 3:

När du har identifierat tillväxtaktierna kan du välja att investera i dem baserat på dina finansiella planer.

Kom ihåg att detta bara är en guide och inte en indikation på att investera i företag som är associerade med elfordon. När du investerar på aktiemarknaden, använd alltid ditt eget omdöme och diskretion.

 • Fördelar med att investera i tillväxt Lager

Här är några fördelar med att investera i tillväxtaktier:

 • Hög avkastning: Tillväxtaktier har potential att ge mycket hög avkastning till sina investerare. Dessa avkastningar på investeringar är förknippade med långsiktiga kapitalvinster. Tänk dock på att dessa avkastningar inte är garanterade.
 • Lämplig för långsiktiga mål: Dessa aktier ger vanligtvis ingen avkastning inom den närmaste framtiden. Därför är de mer lämpade för investerare som söker långsiktiga ekonomiska vinster framför de som ser fram emot att göra snabba vinster.
 • Uppbackad av en stark grund: Tillväxtaktier ges endast ut av företag som har en lovande tillväxtfördel. Dessa företag bygger ofta på en stark grund, med mycket effektiv förvaltning och en gedigen affärsplan. De verkar på solida grunder och har därför stora chanser att lyckas.

Nackdelar med att investera i tillväxtaktier

Här är några nackdelar med att investera i tillväxtorienterade företag:

 • Högriskfaktor: Även om tillväxtaktier ger mycket hög avkastning, är denna avkastning inte garanterad. Det beror helt på respektive företags prestation. Så om produkterna från dessa företag misslyckas, sjunker också värdet på aktierna. I scenarier som dessa tvingas investerarna sedan sälja sina aktier för ett mycket lågt pris.
 • Inga utdelningar: Tillväxtföretag betalar vanligtvis ingen utdelning till sina investerare eftersom de föredrar att återinvestera sina vinster. Detta hjälper dem att uppskatta sitt kapital och använda medlen för ytterligare expansion genom aggressiva marknadspenetrationsstrategier. Så den enda avkastning investerarna kan förvänta sig av tillväxtaktier är när de säljer sina aktier i framtiden.
 • Oklarhet om underliggande tillväxtfaktorer: Det kan finnas olika anledningar till att ett företag visar tecken på tillväxt. Ibland är det möjligt att sådan tillväxt beror på andra skäl än deras faktiska produkt. Detta kan ibland vilseleda investerarna att se det som företagets tillväxtpotential.

Slutord

Tillväxtaktier är aktier i företag i utvecklingsstadiet som har en hög tillväxtpotential. Aktierna har ett högt P/E-tal (pris-till-vinst) och bjuds vanligtvis till ett högt pris. Dessa är lämpliga alternativ för investerare med hög riskaptit som vill ha hög avkastning på sina investeringar.

Vanliga frågor

Är tillväxtaktier billiga att köpa?

Nej, istället har tillväxtaktier ett högre budvärde. På grund av deras tillväxtpotential säljer människor dessa aktier till ett högt pris på marknaden.

Kan jag köpa tillväxtaktier om jag har låg riskaptit?

Tillväxtaktier är vanligtvis aktierna i de företag som befinner sig i utvecklingsstadiet. Även om sådana företag har en hög tillväxtpotential finns det också en chans att misslyckas. Därför är det inte tillrådligt för någon med låg riskaptit att investera i en tillväxtaktie.

Är tillväxt- och värdeaktier samma sak?

Värdeaktier är precis motsatsen till tillväxtaktier. Dessa är undervärderade aktier, säljs till mycket låga priser. De är mer lämpade för kortsiktiga ekonomiska vinster eftersom de ger regelbunden utdelning till sina investerare.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

 • Vad är en Aktiesplit och är det Bra eller Dåligt?

 • Vad är en Aktierätt? Komplett Guide

 • Vad är Skillnaden Mellan A och C aktier?

 • Kapitallager: Definition, beräkning, förmåner och begränsningar

 • Kan man Köpa Mindre än en Aktie? Förklarat!

 • Vad Gör att en Aktie Sjunker? Förklarat!