Stamaktier och preferensaktier: Betydelse och skillnader

Stamaktier och preferensaktier

Stam- och preferensaktier är de två huvudtyperna av aktier som ett företag säljer för att skaffa kapital. Investerare köper vanligtvis dessa aktier för att njuta av utdelningar, kapitaltillväxt och rösträtt.

Var och en av dessa aktietyper erbjuder unika fördelar för sina innehavare. De aktier som regelbundet handlas på aktiemarknaderna varje dag är stamaktier. Låt oss veta mer om stamaktier och preferensaktier i detalj!

Vad är stamaktier?

Stamaktier är en typ av värdepapper som representerar individers ägande i ett företag och deras fordran på upplupen vinst av detsamma. Det tillåter individer som innehar denna aktie att åtnjuta rösträtt vid affärsmöten för att formulera företagspolicyer och möjlighet att få utdelning.

Vid bolagets likvidation får dessa aktieägare dessutom en andel av vinsten efter att ha betalat alla borgenärer och preferensaktieägare.

Vad är preferensaktier?

Föredragsaktier är värdepapper som representerar ägande i en enhet, som kombinerar aspekter av både stamaktier och obligationer med regelbunden inkomst och företagsägande. Även om de inte kommer med någon rösträtt får innehavarna företräde när det gäller att ta ut företagets vinster. Dessutom är det möjligt att konvertera vissa preferensaktier till ett förutbestämt antal stamaktier.

Vad är skillnaderna mellan stamaktier och preferensaktier?

Skillnaderna mellan stamaktier och preferensaktier har förklarats nedan:

Rösträtt

Även om både vanliga aktieägare och preferensaktieägare har rätt att äga en del av företaget, delar de inte samma rösträtt. Endast vanliga aktieägare ges rösträtt, medan föredragna aktieägare inte har sådana rättigheter.

Utbetalning av utdelning

Både vanliga aktieägare och preferensaktieägare kan få utdelning, men betalningens karaktär skiljer sig från varandra. När det gäller preferensaktieägare är utdelningen obligatorisk och för det mesta fast. Dessutom prioriteras de framför de vanliga aktieägarna och betalas före dem.

Tvärtom, vanliga aktieägare får inte fast utdelning och betalas först efter att ha betalat borgenärer och föredragna aktieägare.

Aktieägares prioritet

Obligationsinnehavare är de första att få betalning när ett företag tjänar vinst, och vanliga aktieägare är de sista. Eftersom föredragna aktieägare har egenskaperna hos både obligations- och vanliga aktieägare, betalas de före vanliga aktieägare och efter obligationsinnehavare. I alla scenarier betalas vanliga aktieägare sist i raden.

Aktiekonvertering

Preferensaktier kan konverteras till ett fast antal stamaktier, men stamaktier kan inte konverteras till preferensaktier.

Distribution av vinst och förlust

En individ som investerar i preferensaktier kommer i allmänhet att få utdelning, oavsett företagets vinst eller förlust. Men när det gäller stamaktieägare är utdelning inte garanterad.

Tillväxtmöjlighet

Tillväxtpotentialen för preferensaktier är låg då aktieägarna får fast utdelning. Tvärtom är tillväxtmöjligheten för vanliga aktieägare mycket hög, så är risken förknippad med det, särskilt om företaget expanderar sin verksamhet exceptionellt.

Anspråk på förseningar

Föredragna aktieägare får vanligtvis tillbaka sina betalningar under det följande räkenskapsåret, vanligtvis i form av utdelning. Tvärtom kanske stamaktieägare inte får sina obetalda utdelningar under det följande året eftersom utdelningar inte är garanterade.

Vilken är bäst – vanliga aktier eller preferensaktier?

Om du vill investera i aktier under en längre tid kan stamaktier vara ett idealiskt alternativ på grund av dess större uppåtpotential. Med stamaktier får du rösträtt och kan även njuta av ägandet av företaget. Även om dessa aktier har relativt högre risker, kan de också generera potentiellt högre avkastning.

Å andra sidan är preferensaktier idealiska för dig om du vill generera en stadig inkomst med lägre risker. Dessa aktier genererar generellt lägre avkastning än stamaktier på lång sikt; dessa aktier är dock jämförelsevis säkrare.

Slutord

Investeringar i både stam- och preferensaktier innebär en ansenlig summa pengar med olika risker. Därför är det viktigt att analysera din ekonomi innan du investerar. Dessutom är det också viktigt att ta reda på din risktolerans innan du investerar i vanliga aktier eller preferensaktier. Därför, för att investera säkert, rekommenderas det att du konsulterar din finansiella rådgivare för att få vägledning och undvika risken att investera på fel sätt.

Vanliga frågor

Hur köper man stamaktier och preferensaktier?

För att köpa eller investera i vanliga aktier och preferensaktier är det viktigt att ha ett handelskonto och ett Demat-konto.

Kan stamaktier och preferensaktier ha samma pris?

Nej, vanliga aktier och preferensaktier kan aldrig ha samma pris eftersom fördelarna med dem är olika. Dessutom är preferensaktier också konvertibla, vilket innebär att du kan sälja dem till ett rabatterat pris som är mycket lägre än vanliga aktier.

Är det möjligt för en stamaktie att överträffa en preferensaktie?

Det är mycket normalt att stamaktier överträffar preferensaktier eftersom de är mer volatila och kan bevittna högre kapitaltillväxt över tiden. Dessutom är avkastningen på investeringen i fallet med preferensaktier stabil men låg, liknande obligationer.

Vad händer när ett företag konverterar preferensaktier till stamaktier?

Konvertering av preferensaktier till stamaktier låter preferensaktieägarna delta i företagets ökade resultat. Med tiden kan utdelningsräntan på stamaktier överstiga kursen på preferensaktier. Omvandling av preferensaktier till stamaktier är i sådana fall en fördel för preferensaktieägarna.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också

  • Vad är en Aktiesplit och är det Bra eller Dåligt?

  • Vad är en Aktierätt? Komplett Guide

  • Vad är Skillnaden Mellan A och C aktier?

  • Kapitallager: Definition, beräkning, förmåner och begränsningar

  • Kan man Köpa Mindre än en Aktie? Förklarat!

  • Vad Gör att en Aktie Sjunker? Förklarat!