Vad är portföljförvaltning – allt du behöver veta

Vad är portföljförvaltning

En idealisk investeringsportfölj består av olika värdepapper såsom fasta inlåning, aktier, fonder, obligationer etc. Alla investerar dock inte i alla dessa värdepapper.

Medan det finns en grupp individer som endast investerar i lågriskinstrument, föredrar vissa att investera i andra värdepapper med olika risknivåer.

Att hantera din portfölj kan ibland vara knepigt eftersom du inte kan spara lika mycket tid på att studera marknadens rörelser som dina portföljförvaltare.

Därför, om du vill optimera avkastningen på din portfölj, måste du först förstå vad portföljförvaltning är, hur det görs och vilka faktorer som beaktas när du hanterar din portfölj.

Så, förstå portföljförvaltning i detalj.

Vad är portföljförvaltning

Enkelt uttryckt är portföljförvaltning en metod för att optimera din avkastning samtidigt som du tänker på dina investeringsmål, riskaptit och tillgångsexponering.

Den tittar också på att investera i olika investeringsinstrument med tanke på ditt investeringsmål och din löptid. Portföljförvaltare kör vanligtvis en SWOT-analys av ditt investeringsmål och bestämmer en investeringsstrategi för att hantera din portfölj mest effektivt.

Varför är portföljhantering viktigt ?

Portföljförvaltning är viktigt för alla investerare att ta del av på grund av följande skäl:

Det hjälper dig att maximera avkastningen på din portfölj och gör att du kan investera effektivt;

Portfolio Management kan hjälpa dig att bygga upp din portfölj baserat på din förmåga att ta risker. Om du är en riskvillig person hjälper portföljförvaltare dig att föreslå mindre riskabla värdepapper;

Med minimal risk kommer du att kunna få ut det mesta av din portföljavkastning genom portföljförvaltningstjänster;

Experterna hjälper dig att utforma din investeringsstrategi utifrån krav, tillsammans med deras insiktsfulla förslag; Portföljförvaltningen fungerar bäst när du inte har tid att studera marknaden och vill att experter ska göra det åt dig.

Vem bör använda portföljförvaltningstjänster?

Portföljförvaltningstjänster passar i stort sett alla.

Men de som vill investera i olika värdepapper aktivt, har liten kunskap om att investera och inte har tid att studera marknaden, bör utnyttja sådana tjänster.

Det erbjuder dubbla fördelar:

1. Du får experter för att hantera ditt risk/avkastningsförhållande och utforma de mest lämpliga investeringsstrategierna för dig. Dessa experter utbildar dig också om den exponering du bör ha mot egetkapitalinstrument och skuldinstrument i efterhand. Och instrumenten du kan lägga dina pengar i;

2. Du får effektiv avkastning från din portfölj genom att diversifiera dina risker över olika värdepapper med hjälp av portföljförvaltare.

Metoder för portföljförvaltning

Baserat på investerarnas mål och finansiella behov följer portföljförvaltarna specifika metoder för att hantera sina kunders portföljer. Så låt oss diskutera vilka dessa typer och metoder är.

1. Aktiv Portfölj Förvaltning

Med denna metod handlar portföljförvaltare aktivt på aktiemarknaden för att uppnå maximal avkastning från aktier. Portföljförvaltare kan aktivt delta i handeln på en börs och fatta beslut utifrån en investerares krav.

Aktiv portföljförvaltning bör övervägas när du är 100 % säker på dina portföljförvaltares expertis och forskningskunskaper. För enligt denna metod är riskaptiten betydligt hög på grund av förväntan om högre avkastning.

2. Passiv förvaltning av portföljen

Under passiv portföljförvaltning följer förvaltarna indexutvecklingen och investerar pengar i indexfonder. Det kallas att duplicera ett marknadsindex eller ett jämförelseindex där avkastningen är betydligt bättre på lång sikt.

Passiv portföljförvaltning passar de investerare som vill göra bra avkastning på längre sikt.

De avgifter som förvaltarna tar ut för att förvalta portföljen enligt denna metod är också ganska rimliga jämfört med den aktiva metoden.

3. Diskretionär portföljförvaltningsmetod

Med denna metod ges portföljförvaltarna friheten att investera kunders pengar i de värdepapper de finner bäst för dem. Portföljförvaltarna förstår investerarnas behov och de kan investera pengarna som kunden ger efter eget gottfinnande.

4. Icke-diskretionär portföljförvaltningsmetod

Den icke-diskretionära portföljförvaltningsmetoden gör det möjligt för förvaltare att föreslå och ge insikter om vilka värdepapper en investerare ska placera sina pengar i.

Portföljförvaltarna kommer att utföra sin analys och forskning baserat på de aktuella marknadstrenderna. Samtidigt kommer investeraren att ha rätt att investera sina pengar som föreslagits av förvaltaren eller till och med avvisa förslaget.

Viktiga överväganden när du hanterar din portfölj

Portföljförvaltare kommer i stort sett att förstå dina mål såväl som riskaptit och överväga följande faktorer samtidigt som de hanterar din investeringsportfölj effektivt.

1.Diversifiering

Nyckeln till en framgångsrik investeringsstrategi är diversifiering. Det syftar på att diversifiera din portfölj av investeringar till olika sektorer inom en tillgångsklass.

Även om det är osäkert att förutsäga de bästa värdepapper och prestanda för en viss bransch, minskar volatiliteten i stor utsträckning om du diversifierar din portfölj i flera sektorer.

2. Tillgångsallokering

Tillgångsallokering avser att bygga en portfölj över olika tillgångsklasser såsom aktier, obligationer, fonder och fasta inlåning. Den primära fördelen med tillgångsallokering är att du kommer att ha kompletta portföljer där dina pengar investeras i tillgångar med olika risker.

Strategin för att använda tillgångsallokering kan modifieras baserat på personliga behov där riskvilliga investerare kan välja mindre riskfyllda tillgångar medan aggressiva investerare kan välja mer riskfyllda tillgångar.

3. Ombalansering

Ombalanseringen kräver att tillgångsallokeringen ändras med jämna mellanrum till dess ursprungliga tillgångsmix. En portfölj som började med 50 % allokering till ränteprodukter och 50 % aktieinvesteringar kan sluta med 60 % investeringar i aktier och 40 % i ränteprodukter vid årsskiftet.

Ombalanseringen kräver att du återgår till den ursprungliga tillgångsmixen där du startade från början, med jämna mellanrum, vanligtvis varje år. Därför säkerställer det enhetligheten i tillgångsmixen över hela investeringsperioden.

Slutsats

Även om det inte alltid krävs att du har en dedikerad portföljförvaltare kan expertrådgivning hjälpa dig att hantera dina investeringar mer effektivt.

Investerare med mindre tid att se över marknaden regelbundet kan använda portföljförvaltningstjänster för att få ut det mesta av sin portfölj med rätt strategi.

Glad vinst!

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också