Hur beräknas mäklaravgifter på aktiemarknader internationellt?

Hur beräknas mäklaravgifter på aktiemarknader internationellt?

En aktiehandlare måste betala andra avgifter än köpeskillingen för en aktie. Dessa avgifter kan inkludera säkerhetstransaktionsskatt, GST, serviceskatt, stämpelskatt, transaktionsavgifter, mäklaravgifter, etc. De mest framträdande bland dem är mäklaravgifterna, som måste betalas för de tjänster som tillhandahålls av respektive aktiemäklare.

Alla dessa extra avgifter ökar den faktiska kostnaden för att investera i aktier. Därför är det vettigt att välja ett mäklarföretag som tar ut de lägsta avgifterna. Läs igenom de angivna avgifterna för all information om courtage och andra associerade avgifter innan du investerar.

Vem är Mäklare?

Mäklare eller aktiemäklare är agenter eller finansiella mellanhänder som köper och säljer aktier för din räkning på aktiemarknaden. De tjänster som erbjuds av en mäklare kallas mäklare. Därför fungerar de som en mellanhand genom vilken du kan delta i börshandeln.

Mäklartjänster inkluderar vanligtvis investeringar i aktier, terminer, optioner, obligationer och andra finansiella instrument. Eftersom enskilda investerare inte direkt kan lägga köp- eller säljorder på börserna behöver de ta hjälp av en registrerad aktiemäklare. Eftersom mäklare är kunniga om aktiemarknaden erbjuder vissa av dem rådgivning och portföljförvaltning.

Typer av mäklare

Mäklare är allmänt kategoriserade som gratistjänstmäklare och rabatterade mäklare baserat på de tjänster de erbjuder.

Fullservicemäklare

Fullservicemäklare är traditionella mäklare, som tillgodoser en holistisk service till investeraren. De tar på sig ansvaret att göra forskningen och investerar därefter i olika instrument inklusive aktier, valuta och råvaror. Förutom att utföra affärer tillhandahåller fullservicemäklare tillgångsförvaltning, pensionsplanering, fastighetsplanering och skatteregistreringstjänster.

Dessutom ger de expertrådgivning om investeringar och underlättar transaktioner för din räkning, och debiterar 0,3 % till 0,50 % för sina tjänster.

 

Rabatterade mäklare

 

Att utse en fullservicemäklare kan vara dyrt. Dessutom kan det inte alltid vara fördelaktigt att investera genom en mellanhand, särskilt för investerare som föredrar att göra sin research för aktieval. Sådana investerare föredrar nätmäklare som tar ut rabatterade avgifter.

Rabatterade mäklare erbjuder en plattform där du kan utföra din handel med aktier och råvaror. De ger ingen ekonomisk rådgivning och därför tar de ut färre avgifter jämfört med fullservicemäklare.

Rabatterade mäklare tar ut en fast avgift för varje handel, medan vissa mäklare avstår från många av de avgifter som tas ut av fullservicemäklare.

Vad är mäklaravgifter och varför ska de betalas?

Du kan inte delta i börshandel utan hjälp av en mäklare. Dessutom kommer du att kräva ett Demat-konto och ett handelskonto som tillhandahålls av en mäklare. För att använda dessa tjänster måste du betala för bekvämligheten genom att tilldela en viss procentandel av den totala kostnaden för aktien som handlas eller en fast avgift.

Courtageavgifter tillkommer för både köp och försäljning av aktier på aktiemarknaden. Vissa mäklare tar dock ut avgifter en gång, antingen för köp eller köp. Beroende på omfattningen av handeln kan mäklaravgifterna vara betydande. Så innan du utför stora affärer är det en bra idé att gå igenom de priser som tas ut av ditt mäklarföretag och beräkna dina kostnader.

Låt oss förstå beräkningen av mäklararvoden med ett exempel. Överväg att en mäklare tar ut 0,5 % för intradagshandel på den totala omsättningen. Aktien du köpte kostar 100. I så fall kommer mäklaren att ta ut 0,5 % för köp och återigen 0,5 % för att sälja aktien. Det vill säga, totalt 1 % eller 1 kommer att dras av från dina avkastningar.

Förmedlingsplaner

Följande är de två huvudtyperna av mäklarplan.

Månatlig obegränsad handelsplan

 

Ovannämnda plan erbjuder en fast månadsavgift som måste betalas för handel med aktier och värdepapper, oberoende av antalet transaktioner som utförs under ett visst segment.

Förmedlingsplan för lägenhet per handel

Den platta mäkleri erbjuder en fast ränta per handel oavsett segment.

Typer av mäklaravgifter

Courtageavgifterna är av två typer som är följande:

Intradagsmäklare

Intradagsmäklare debiteras för intradagshandel; det är när en handlare köper eller säljer aktier inom en dags handelssession. Intradagsavgifter varierar vanligtvis från 0,01 % till 0,05 % av den totala volymen eller schablonavgiften

Leveransförmedling

Leveransmäklaravgifter tillkommer när du bestämmer dig för att hålla dina aktier i över en dag. Det innebär leverans av aktierna du har köpt till ditt Demat-konto. Courtageavgifter för leverans varierar från 0,2 % till 0,75 % av den totala aktiekostnaden eller fast avgift. Få rabatterade mäklare tar inte ut courtage vid leveransaffärer.

Hur beräknar man mäklaravgifter?

Följande är formlerna för att beräkna mäklaravgifter baserat på intradags- och leveransavgifter.

Formel för leveransmäklaravgift

Leveransmäklarkostnad = Antal aktier x marknadspris x procentandel av aktiekostnad som debiteras (högre än intradagsmäklaravgift).

Formel för intradagsmäklaravgift

Intradagsmäklarkostnad = Antal aktier x Marknadspriset för varje aktie x den procentuella andelen av aktiekostnaden som debiteras

Om du köper 10 aktier som kostar 100 vardera med en mäklaravgift på 1 %, blir courtagekostnaden enligt formeln:

Intradagsmäklarkostnad = 10 x 100 x 1%. = 10

Dessutom kommer mäklare att debiteras vid försäljning också.

Faktorer som mäklaravgifter beror på

Faktorerna som påverkar mäklaravgifterna är följande

Köp och försäljning Pris

Köp- och säljpriset för en aktie är den avgörande faktorn för courtageavgifterna, eftersom de bestäms över en viss procent av aktiens totala kostnad.

 

Typ av mäklare

 

Som diskuterats tidigare tar fullservicemäklare ut en högre andel av den totala aktiekostnaden på grund av de mångsidiga tjänsterna som erbjuds. Dessa tjänster inkluderar, utföra undersökningar, expertinvesteringsrådgivning, tillgångs- och försäljningsförvaltning, tillhandahålla tillgångar för banktjänster, etc. Ju fler ytterligare tjänster, desto högre blir dessa avgifter.

Däremot tillhandahåller rabatterade mäklare en handelsplattform och erbjuder ingen investeringsexpertråd, vilket ger utrymme för oberoende forskning och investeringar.

Transaktionsvolym

Transaktionsvolymen är direkt proportionell mot mäklaravgifterna och därför är det en av de framträdande faktorerna att tänka på när du beställer en handel.

Courtageavgifterna kan också variera beroende på transaktionsvolymen ibland, beroende på mäklare.

Övriga avgifter för Aktiehandel

Nedan finns andra avgifter som ingår i handelskostnaden:

Kontoöppningsavgifter

Få mäklarhus tar också ut avgifter för kontoöppning.

Transaktions Kostnader

Dessa är avgifter som tas ut av National Stock Exchange (NSE), för att sälja eller köpa aktier. Därför kallas de också för Exchange Omsättningsavgifter.

Värdepapperstransaktionsskatt (STT)

STT gäller för det totala värdet av den tillgång som handlas inklusive aktier, obligationer och andra aktier noterade på en erkänd börs. Den är tillämplig för varje handel med aktier och är inte beroende av vinsten från den. Skatt av regeringen vid transaktioner på börserna. Debiteras enligt ovan på både köp- och säljsidan vid handel med aktieleverans. Debiteras endast på säljsidan vid handel intradag.

Varutransaktionsavgifter

Råvarutransaktionsavgifter eller CTC är skatter som gäller för råvaruderivat..

Varu- och tjänsteskatt (GST)

Investerare är skyldiga att betala 18 % av transaktions- och courtageavgifterna, som GST till unionsregeringen.

Slutord

Du kan överväga att beräkna det belopp du måste betala för en viss handel med hjälp av en mäklarräknare. Lyckligtvis är mäklarräknare lätt tillgängliga online. Du behöver bara ange kvantiteten, inköpspriset och försäljningspriset för värdepapperen och välja segmentet för att få de önskade resultaten.

Vanliga frågor

Vilket är bättre, fullservicemäklare eller rabatterade mäklare?

Det beror på den tid och den ansträngning du är villig att spendera. Fullservicemäklare utför marknadsundersökningar och investerar för din räkning tillsammans med andra tilläggstjänster, medan rabatterade mäklare bara ger dig en effektiv utbytesplattform för värdepapper.

Om du är villig att göra din marknadsanalys och ta högre risker skulle rabattmäklare vara lämpliga för dig. Förlita dig annars på rådgivningen från fullservicemäklare.

Hur börjar man investera på aktiemarknaden?

För att börja investera på aktiemarknaden behöver du ha ett Demat-konto och ett handelskonto för att lagra respektive utföra transaktioner. Ett Demat-konto lagrar alla dina värdepapper virtuellt, medan ett handelskonto underlättar transaktionen.

Är är det säkert att konsultera en onlinemäklartjänst?

Idag har de flesta handlare såväl som aktiemarknaden gått över till onlineläget. Detta inkluderar också några av de mest pålitliga företagen. Därför har myndigheterna vidtagit olika åtgärder för att säkerställa onlinesäkerhet för aktiehandel. Vidare regleras aktiemarknaderna. Därför är de i allmänhet säkra från bedrägerier och felbehandlingar.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också