Hur kan du använda investeringar för att generera månatlig inkomst?

Volymindikatorer för aktiehandel

Har du någonsin känt att en extra inkomstkälla kan hjälpa dig att hantera dina utgifter bättre? Eller så kanske du har utforskat enkla och pålitliga sätt att tjäna lite extra pengar förutom den aktiva inkomsten från ditt dagliga jobb. Ett enkelt sätt att tjäna en extra inkomst är att investera en del av din aktiva inkomst i tillgångsklasser skulder och/eller aktier. Oavsett om du är löntagare eller egenföretagare kommer du inte att ångra att du gör investeringar som genererar månadsinkomst för att komplettera din vanliga aktiva inkomst.

En stadig inkomst – helst en blandning av aktiv och passiv inkomst – gör att du kan leva det liv du väljer. En hållbar passiv inkomst från välinformerade investeringar kan vara ett framgångsrikt och vinn-vinn-alternativ för att komplettera din aktiva månadsinkomst. Den här artikeln talar om de olika typerna av investeringar för att generera månadsinkomst och hur de gynnar dig och lägger till din totala inkomst.

Vad är behovet av en alternativ inkomstkälla?

Covid-19-pandemin hade en häpnadsväckande effekt på alla. Arbetslösheten steg och världsekonomin rasade. Dessutom höjer inflationen sitt fula huvud i USA, och kriget i Ukraina har redan börjat påverka handel och finanser världen över. Livet handlar om upp- och nedgångar, så du vet aldrig när du hamnar i ett ekonomiskt träsk. Därför är det alltid en bra idé att ha en alternativ inkomstkälla för att komplettera din primära inkomst. Här är några av fördelarna som du har om du har en extra inkomstkälla:

 • Att ha en extra inkomstkälla hjälper dig att snabbt nå dina ekonomiska mål.
 • Din alternativa källa av inkomst minskar ditt beroende av en enda inkomstkälla och förbereder dig bättre för att övervinna oväntade ekonomiska utmaningar.
 • Det hjälper dig också att spara mer pengar för ett lugnt liv efter pensioneringen.
 • Att ha en extra inkomstkälla minskar dina chanser att hamna i en skuldfälla eftersom du är mindre benägen att ta lån för dina ekonomiska behov.
 • Så för att dämpa dig själv måste du veta hur du genererar en fast månadsinkomst från investeringar , som kan hjälpa dig att klara dig själv genom tuffa tider.

Hur Använd investeringar för att generera månatlig inkomst

Nu när vi har diskuterat fördelarna med att ha en alternativ inkomstkälla, låt oss dyka rakt in i listan över alternativa investeringssystem som du kan utnyttja för att generera en stabil månadsinkomst. Nedan är några av de bästa investeringarna för att generera månadsinkomst, som du kan överväga för att stärka din ekonomiska mark och vara bättre förberedd för osäkerheterna i framtiden:

Aktieutdelning

Många börsnoterade företag delar en del av sin vinst med sina investerare (aktieägare) i form av utdelningar. Att investera i företag med hög direktavkastning kan vara en stor källa till passiv inkomst. Att hålla aktier i sådana bolag gynnar dig på två sätt – för det första tjänar du på utdelningen och för det andra tjänar du även om det finns en uppgång i aktiekursen.Eftersom aktieägare inte behöver delta aktivt i bolagets verksamhet är köp av aktier ett av de mest populära sätten att generera en passiv inkomst.Med det sagt, ett varningens ord, men du måste vara försiktig när du väljer aktier att investera i. Att investera i aktier som tidigare och konsekvent har betalat regelbunden utdelning kan vara ett bra ställe att börja med om en stabil passiv inkomst från utdelningar är vad du letar efter. Om du inte har några förkunskaper om hur aktiemarknaden fungerar kan du också söka vägledning hos en finansiell rådgivare så att du inte går med förlust.

Företagsobligationer

Obligationer anses vara ett relativt säkrare investeringsalternativ. Om majoriteten av ditt kapital är investerat i aktier, bör du överväga obligationsinvesteringar för att diversifiera din portfölj. Även om avkastningen från obligationer är lägre i jämförelse med aktier är du säkrad mot upp- och nedgångar på aktiemarknaden.När du investerar i en företagsobligation lånar du i huvudsak ut dina pengar till det emitterande företaget. Företag ger ut obligationer för att samla in pengar för att expandera verksamheten, starta nya projekt eller för att tillgodose deras behov av rörelsekapital. Företagsobligationer är ett utmärkt sätt att investera för att generera månadsinkomst eftersom de flesta företag betalar dig räntebeloppet regelbundet under obligationens löptid. Vissa företagsobligationer, även kända som amorterande obligationer, betalar dig också en viss del av kapitalbeloppet med jämna mellanrum under obligationens löptid. Detta minskar inte bara risken för fallissemang utan hjälper dig också att tjäna en vanlig passiv inkomst.Många företagsobligationer kan också handlas på andrahandsmarknaden. Detta löser också till viss del likviditetsproblemet. Om du akut behöver pengarna du investerat i en obligation kan du sälja den på andrahandsmarknaden redan innan förfallodagen. Men i ett sådant fall kommer priset på obligationen att vara marknadsberoende./span>

Livränta

Livränta är en försäkringsprodukt som är populär bland pensionärer. En livränta är i huvudsak ett avtal mellan försäkringsbolaget och investeraren som ger försäkringsbolaget mandat att betala en viss summa pengar regelbundet till investeraren under en viss tidsperiod. Vissa livräntesystem lovar regelbundna utbetalningar under investerarens återstående livstid.

Typer av livränta:

Livräntesystem är i första hand av två typer:

  1. Omedelbar livränta: Dessa livränteplaner kräver att du betalar ett engångsbelopp till försäkringsbolaget och utbetalningarna börjar omedelbart. Dessa planer väljs av individer som redan har gått i pension och vill ha en stabil passiv inkomst för resten av livet. Beroende på vald plan kan utbetalningarna vara antingen för en viss tidsperiod eller under investerarens återstående livstid.
  2. Uppskjuten livränta: Detta är pensionssystem för individer som ännu inte har gått i pension men som vill börja investera för att upprätthålla ett stabilt inflöde av kontanter efter pensioneringen. Dessa planer har en viss ackumuleringsperiod under vilken investeraren investerar ett visst belopp regelbundet (precis som SIP). Efter denna ackumuleringsperiod börjar livräntan betalas ut med jämna mellanrum (i vissa fall kan det också vara en engångsbetalning).
     1. Till skillnad från aktier, obligationer och fonder erbjuder livräntor, eftersom de är en försäkringsprodukt, också ytterligare förmåner, såsom skattebefrielse och premieskydd. Som nämnts ovan lovar många livräntaplaner också en livstidsutbetalning. Generellt är livränta planer utformade med tanke på inflationen och stigande medicinska kostnader. Därför är livränta ett utmärkt sätt att

    investera för att generera månadsinkomst.

Vanliga frågor

1. Är investeringar i aktier som ger utdelning riskfri?

Nej, någon investering på aktiemarknaden, inklusive i utdelningsaktier, är inte riskfri. Därför är det alltid tillrådligt att noggrant undersöka grunderna för företaget innan du fattar ett investeringsbeslut. Om du inte har några förkunskaper om aktiemarknaden är det bättre att ta hjälp av en finansiell rådgivare.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också