Hur man anpassar en hyresfastighetsportfölj med aktiemarknadssektorer

Hur beräknas mäklaravgifter på aktiemarknader internationellt?

På grund av deras ökande efterfrågan under de senaste två decennierna har fastighetsfastigheter framstått som en önskvärd tillgångsklass. Som en klok investerare kan du utnyttja denna trend till din fördel genom att köpa fastigheter i sektorer som korrelerar med dina föredragna aktiemarknadssektorer.

Om du till exempel tror att turistsektorn har god tillväxtpotential, kan ett köp av en fastighet på en turistort hjälpa dig att replikera avkastning som liknar den avkastning som en aktieinvestering i ett turistföretag sannolikt kommer att generera. Att välja alternativa investeringsalternativ som fastigheter är också nödvändigt för att bekämpa aktiemarknadens volatilitet.

I och med antagandet av lagen om fastigheter (reglering och utveckling), 2016, har fastighetsmarknaden blivit organiserad och investerare skyddas nu i stor utsträckning från betalningsinställelser som begås av fastighetsutvecklare. Tillsammans med den post-pandemiska återupplivningen av ekonomisk verksamhet erbjuder fastigheter som tillgångsklass stor potential för att skapa välstånd för investerare.

Fortsätt läsa för att förstå hur man riktar in sig på specifika fastigheter för att få avkastning på en nivå som liknar avkastningen på aktiemarknaden.

Hur bygger man en fastighetsportfölj?

För att skydda dina investeringar mot risken för en lågkonjunktur på fastighetsmarknaden bör du som fastighetsinvesterare ha några saker i åtanke.

Att köpa fastigheter på olika platser kan begränsa din chans att drabbas av förluster. Det är också viktigt att kontrollera utvecklarens bakgrund samtidigt som man utvärderar en investeringsprospekt. Faktorerna som nämns nedan kan vara till ytterligare hjälp för att fatta välgrundade beslut när du litar på dina pengar i fastighetsprojekt:

Överväg att investera i turistsektorn

Även om hyresintäkter som tjänas in genom turistboenden inte ger dig avkastning året runt, finns det fortfarande chanser att få hög avkastning under högsäsong. Turismsektorn har föryngrats efter pandemin och ny entusiasm kan ses bland dem som inte kunde hitta en flykt under pandemin.

Att köpa ett fritidshus på ditt favoritresmål är en bra investeringsidé. Tanken verkar bli bättre när man tänker på att man kan generera passiv inkomst genom att hyra ut fritidshuset till andra turister när man inte använder det.

Innan du köper en fastighet på ett turistmål bör värdestegring inte vara ditt enda mål. Du bör också ta hänsyn till följande faktorer:

  • Marknadsdynamiken för destinationen under de kommande tio åren
  • Uppförande av liknande fastigheter i närområdet
  • Transportalternativ för turister som ska bo på fastigheten
  • Kostnad för att underhålla fastigheten

Det som gör investeringar i fritidshus mer lukrativa är de tillhörande skatteförmånerna. Som fastighetsägare har du rätt till 30 % schablonavdrag på det skattepliktiga nettovärdet av fastigheten årligen. Om du ansöker om ett bostadslån kan räntan och kapitalbeloppet på det betalda lånet utnyttjas som skatteavdrag med vissa gränser.

Förutse tillväxtutsikterna för IT-sektorn

Infrastrukturutveckling sker vanligtvis på platser där företag försöker välja ut och odla talanger. Fastighetsinvesterare kan vara bland de stora förmånstagarna om de identifierar sådana möjligheter i början.

Förhandsgranska investeringsalternativen inom hälso- och sjukvården

När pandemin slog till bar hela landet bördan av bristen på kvalitetssjukvårdsinrättningar.

Särskilt landsbygdsområden saknar fortfarande primärvårdscentraler, och det största problemet som landet står inför är den ojämna och otillräckliga fördelningen av sängar. Som sunda investerare kan du spana in investeringsutsikter genom att utvärdera en ort baserat på följande:

  • Antal vårdinrättningar som har brist på sängar
  • Sjukhus med ventilatorer och intensivvård anläggningar i städer tier-2 och tier-3
  • Regioner med medicinska högskolor av hög kvalitet som producerar talanger som kan användas för att tillhandahålla sjukvård

 

Slutord

Fastighetsinvesteringar ger en bra diversifieringsinvesteringsmöjlighet, särskilt när aktiemarknaden är volatil. Att generera god avkastning på fastighetsinvesteringar kräver dock en grundlig marknadsundersökning. Investeringsbeslut baserade på en analys av sektorer som har god tillväxtpotential kan skydda din portfölj från den volatilitet som vanligtvis förknippas med att investera på aktiemarknaden. Det är också klokt att följa de mönster som påverkar köpbeslut hos erfarna investerare.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att ha en fastighetsportfölj?

Investerare som bygger en fastighetsportfölj åtnjuter skatteförmåner. Det finns också flera exitstrategier när du äger flera fastigheter. Slutligen dämpar diversifiering riskfaktorn så att du kan inta en aggressiv hållning i andra investeringsformer.

Hur hanterar man en fastighetsportfölj?

Först måste du bestämma dig för målet med investeringen och sedan analysera risk-to-reward-profilen. Därefter måste du fördela din förmögenhet mellan en kombination av tillgångar för att minska riskexponeringen. När den planerade portföljen har satts igång kan du revidera sammansättningen med jämna mellanrum genom att uppskatta mönstren på marknaden.

Varför är sektorsuppdelning viktigt för att bygga en investeringsportfölj?

Att dela upp din resursallokering i olika sektorer diversifierar din exponering mot olika delar av marknaden. Alltså, närhelst den specifika sektorn presterar dåligt, finns det chanser att andra sektorer kommer att klara sig bra på grund av deras produkters relativt högre efterfrågan bland massorna.
Därför är det viktigt att diversifiera din portfölj genom att investera för att bekämpa oförutsedda förhållanden.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också