Defensiva aktier: Allt du behöver veta

Defensiva aktier: Allt du behöver veta

För att bygga en stark portfölj rekommenderas investerare att köpa en mängd olika aktier. Att göra det hjälper dem att motverka marknadsvolatilitet och skydda sitt kapital. Bland alla tillgängliga kategorier är defensiva aktier ett utmärkt val när det gäller att stabilisera investerarnas portföljer.

Vad är defensiva aktier?

Defensiva aktier är aktier i de företag som ger stabil avkastning till sina investerare oavsett marknadsfluktuationer. Det beror på att det finns en konstant efterfrågan på dessa företags produkter oavsett marknadsläget.

Till exempel faller aktier i företag inom dagligvaruhandeln, hälsovård, personlig vård, allmännyttiga tjänster, etc. under defensiva aktier.

Att lägga till dessa aktier i sin portfölj kan således hjälpa investerare att skydda sina investeringar under tider av hög volatilitet och även under lågkonjunkturer. Dessutom kan dessa aktier också skydda en investerare från härjningarna av en ekonomisk krasch.

Bortsett från de sektorer som nämns ovan, anser marknadsexperter också att stora företag med solida fundamenta och stabila kassaflöden faller under defensiva aktier.

Funktioner för defensiva aktier

Några av funktionerna hos defensiva aktier är följande:

Sektorer som alltid efterfrågas

Det finns vissa sektorer på marknaden, som livsmedel, hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, etc., där konsumtionsmönstret förblir mer eller mindre detsamma oavsett marknadsförhållanden. Detta tenderar att gälla även för situationer när det finns en ökning i efterfrågan på ökande nivåer av individuell inkomst.

Under tider av fluktuationer fortsätter således dessa företags aktier att ge stabila inkomster, vilket bevarar investerarnas kapital.

Stabil affärsmodell

Vanligtvis tenderar företag som har en mogen och stabil affärsmodell att representera defensiva aktier. På så sätt kan de behålla sin lönsamhet och marknadsandel under en längre tid och därigenom få en massiv fördel gentemot sina konkurrenter. Detta gör att defensiva aktier kan prestera under en mängd olika marknadsförhållanden.

Hög utdelning

Företag som erbjuder hög direktavkastning faller också under defensiva aktier. På lägre nivåer fungerar de som en attraktiv investeringsform. Det beror på att de genererar en årlig inkomst som fungerar som ett prisstöd för dessa aktier.

Dessutom behåller dessa organisationer också en del av sina intäkter för att expandera sin verksamhet och dela ut utdelning till aktieägarna. Exempel på sådana företag i detta avseende är Chennai Petroleum, REC, Coal India, etc.

När bör investerare köpa dessa aktier?

En investerare bör köpa defensiva aktier i följande scenarier:

Under tider av marknadsfluktuationer. I sådana situationer är köp av defensiva aktier ett utmärkt val eftersom de skyddar investerat kapital från volatilitet.

När man är ny på marknaden och inte har en ordentlig förståelse för hur det fungerar.

Medan de letar efter aktier som ger hög direktavkastning kan företag med starka fundamenta ge bra avkastning.

I tider av lågkonjunktur, när en investerare behöver en stabil källa till utdelningsinkomst

Fördelar med att köpa defensiva aktier

Här är några fördelar med att köpa defensiva aktier:

Hög Stabilitet

Den höga stabiliteten som defensiva aktier erbjuder är en av de viktigaste fördelarna de ger. Genom att ha en balanserad kombination av hög- och lågbetaaktier i sin portfölj kan investerare få stabil och konsekvent avkastning på lång sikt.

Dessutom är att köpa dessa aktier det bästa sättet att lägga till stabilitet till en portfölj.

Låg investerarrisk

I allmänhet faller de företag som säljer produkter som fortfarande är efterfrågade oavsett marknadsförhållanden under defensiva aktier. Således har investerare minimal risk att förlora sitt kapital på grund av volatilitet.

Stabil utdelningsavkastning

En betydande fördel med att investera i defensiva aktier är att de ger stabila direktavkastningar. Således kan de komma till nytta under tider av fluktuationer.

Överträffa marknaden under en lågkonjunktur

Som tidigare nämnts förblir efterfrågan på varor tillverkade av företag som faller under defensiva lager stabil under olika marknadsförhållanden. Därför har dessa aktier potential att överträffa marknaden även under lågkonjunktur.

Dessutom, även under tröga marknadsförhållanden, kan dessa aktier prestera riktigt bra.

Nackdelar med att köpa defensiva aktier

Några av nackdelarna med att köpa defensiva aktier är följande:

 

Övervärderad

 

En av nackdelarna med att köpa defensiva aktier är att om man köper dem under en ekonomisk nedgång kan dessa aktier bli övervärderade. Således kan han/hon köpa dessa aktier med förväntan på stabilitet; Men på grund av övervärderingen kan den personen inte få den förväntade avkastningen på investeringen.

Långsam tillväxttakt

En annan nackdel med defensiva aktier är att de växer i mycket långsam takt. Ett massivt prissteg ses sällan, och även under tider av ekonomisk tillväxt förblir deras tillväxttakt nästan densamma.

Slutord

Förutom att ge stabilitet till en individs portfölj, har defensiva aktier många för- och nackdelar som man måste ta hänsyn till innan man köper dem. Att allokera en hälsosam del av portföljen för att skörda dess fördelar är tillrådligt.

Vanliga frågor

Har defensiva aktier höga risker?

Nej, defensiva aktier är jämförelsevis mindre riskfyllda än andra aktiekategorier. Detta beror på deras låga volatilitet och stabila karaktär, vilket hjälper dem att behålla sitt värde även under fluktuerande marknadsförhållanden.

Varför kallas defensiva aktier icke-cykliska?

Vissa marknadsexperter hänvisar till defensiva aktier som icke-cykliska eftersom de inte följer ekonomins cykler. De tenderar att underprestera när marknaden går bra.

Hur presterar defensiva aktier under ett krig?

Defensiva aktier förblir vanligtvis stabila under alla typer av marknadsförhållanden. Ett bra exempel på defensiva aktier är FMCG-aktier.

Vilka faktorer bör man tänka på när man köper defensiva aktier?

En individ bör överväga aktiebeta, tidigare utdelningar, finansiella värdeförhållanden, konsumenternas förtroende och konkurrensfördelar innan han väljer en defensiv aktie. Dessutom är det också tillrådligt att genomföra omfattande forskning om beståndet.

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också