Aktiemarknadsindex: Betydelse, typer och andra detaljer

Aktiemarknadsindex

När du först börjar lära dig om aktiemarknaderna kommer du dagligen att stöta på flera finansiella termer. Bland dessa termer är ordet ”börsindex” av avgörande betydelse eftersom investerare använder det för att spåra det övergripande tillståndet för en sektor eller hela marknaden.

Ett aktiemarknadsindex är en viktig indikator för att avgöra investeringsbeslut. Om du är intresserad av att lära dig mer om aktiemarknadsindex och deras typer, fortsätt att läsa den här bloggen.

Vad Är ett aktiemarknadsindex?

Aktiemarknadsindex är verktyg som indikerar utvecklingen eller förändringarna på en aktiemarknad. Dessa är listor över aktier skapade genom att kategorisera aktier av liknande typ.

Ordet ”marknad” syftar på börser i ett land där flera företag är noterade och deras aktier handlas dagligen.

Index redogör för prestanda och priser för olika företag och kategoriserar dem baserat på börsvärde och sektor.

Den ackumulerade utvecklingen av dessa företags aktier används för att skapa ett övergripande index som representerar hela marknaden/sektorn och dess prestanda. Rörelsen av ett index speglar det totala värdet av dess underliggande aktier.

Vad är betydelsen av aktiemarknadsindex?

Man tror att de mest värdefulla företagen noterade på börserna representerar ekonomiska resultat. Därför är det viktigt att spåra indexen för en aktiemarknad för att förstå resultatet för en viss sektor och marknaden som helhet. Det beror på att om priserna på de underliggande aktierna i ett index sjunker, så minskar också indexet i värde.

Investerare använder marknadsindex för att planera sina investeringar och fatta finansiella beslut därefter. Ett sektoriellt index representerar en sektor, och därför speglar dess resultat hela sektorns prestation. Baserat på denna indikator kan investerare bestämma sig för att gå in i eller lämna en viss bransch.

Större aktieindex inkluderar bara de bäst presterande företagen på en marknad; sålunda tävlar de flesta företag om att ingå i indexen, vilket balanserar och förbättrar en marknads resultat som helhet.

Du kan också använda aktiemarknadsindex för passiva investeringar. I den här investeringsstilen måste du investera i en portfölj av aktier som liknar ett index. Detta är lämpligt för investerare som inte har tid eller kunskap att aktivt välja rätt aktier.

Vilka typer av aktiemarknadsindex finns?

Följande är huvudtyperna av aktiemarknadsindex:

Referensindex

Dessa index listar de bäst presterande aktierna från alla sektorer och är pålitliga indikatorer på ett lands aktiemarknadsutveckling.

Sektorsindex

Dessa index är för en specifik sektor som sjukvård, läkemedel, bank, dagligvaruhandel, etc. De listar endast offentliga aktier av företag som tillhör en viss sektor. S&P BSE Healthcare, Nifty PSU Bank och Nifty FMCG är några exempel på sektoriella index.

Börsvärde-baserade index

Dessa är index som inkluderar företag som tillhör ett visst börsvärde. Marknadsvärde hänvisar till det totala värdet av alla utestående aktier i ett företag. BSE Midcap 100 och BSE Smallcap 250 är några exempel på sådana index.

Bredare index

Vissa index som S&P BSE 500 och NSE 100 är större versioner av index. De inkluderar fler företag och de ger en bredare bild av marknadsutvecklingen.

Slutord

Aktiemarknadsindex är viktiga indikatorer på utvecklingen av ett lands finansiella marknader och ekonomiska tillväxt. Mindre index visar också utvecklingen för en viss kategori av aktier. Därför måste investerare hålla reda på dessa index för att identifiera marknadstrender, sektorsbeteende och andra faktorer.
När det gäller beräkning av index, olika vikter tilldelas olika företag baserat på börsvärde, ibland på grund av en massiv och betydande förändring i en eller två aktier kan dra indexet åt båda hållen.

Vanliga frågor

Vilka är de bästa aktieindexen i världen?

De 5 mest kända globala indexen är:

S&P 500 (Standard and Poor 500) NASDAQ

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange)

Russell Index

By Viggo Lundström

Viggo Lundström är en framstående aktieinvesterare och grundaren av den thyroid.se. Med sin unika och personliga strategi har Viggo blivit en erkänd röst inom den svenska investeringsvärlden.

Lämna ett svar

En minut över? Läs också